AVOIMET TYÖPAIKAT

Tutustu työntekijän etuihin,
tule meille töihin.

Tervetuloa

VAPAAT TYÖNTEKIJÄT

Tutustu vapaina oleviin
Värväämöläisiin.

Tästä

TERVETULOA VÄRVÄÄMÖÖN

Värväämö on rakentajien uudenlainen työnvälitystoimisto. Teemme henkilöstön vuokrausta ja suorarekrytointeja pääasiassa Uudellamaalla ja Oulun seudulla. Kauttamme saat osaajia rakennusalan kaikkiin ammattiryhmiin.

MIKÄ ON VÄRVÄÄMÖ?

Toimintatapamme poikkeaa monella tavalla alalla totutusta. Olemme ylpeitä työntekijöistämme ja työstä, jota he tekevät. Nettisivuillamme on nähtävissä kaikkien vapaana olevien Värväämö-taitotasoon yltävien työntekijöidemme tiedot. Lähtökohtamme on huolehtia ja arvostaa jokaista työntekijää yksilöinä ja ryhmässä. Aina, kun 40 tuntia töitä täyttyy, Värväämö tarjoaa jokaiselle työntekijälle ilmaisen lounaan (lounasseteli) ja järjestämme kaikille työntekijöille kahden viikon välein liikunta-aktiviteetteja.

AHKERA ON PALKKANSA ANSAINNUT.

Maksamme jokaiselle työntekijälle vähintään TES:n mukaista palkkaa, sisältäen TES:n mukaiset korvaukset sekä kohtuullisen työkalukorvauksen omien työkalujen käytöstä. Vuosilomat kertyvät normaalisti ja maksetaan työntekijöille lain mukaisesti. Luonnollisesti annamme työntekijöillemme uudet työvaatteet työn alkaessa ja lisäksi pidämme yllä toimivaa työmaahuoltoa. Kaikki verot ja lakisääteiset maksut hoidetaan asianmukaisesti, lisäksi tarjoamme työterveyshuollon kaikille Värväämöläisille.

TYYTYVÄISYYS SYNTYY AVOIMUUDESTA.

Laskutamme asiakkaita työhön käytetyn ajan mukaisesti. Haluamme olla tukemassa työntekijöitämme uusiin haasteisiin. Meillä ei ole karensseja tai siirtomaksuja, vuokrasuhteen kestettyä 4 kk ajan; työntekijä voi vapaasti siirtyä tilaajan kirjoille, mikäli tilaaja ja työntekijä molemmat niin haluavat.

Siksi mottomme on:

Avoimesti paras – mitä sitä peittelemään.

Lounasseteli

Haluamme antaa työntekijöillemme jotain, mikä muistuttaisi jatkuvasti siitä, että arvostamme heidän työpanostaan. Terveellinen ruokavalio on työhyvinvoinnin kulmakiviä. Siksi annamme työntekijöillemme mahdollisuuden käydä syömässä joko työaikana tai vapaa-ajalla kerran viikossa meidän ”piikkiimme”. Aina, kun 40 työtuntia tulee tehdyksi, työntekijämme on ansainnut yhden lounassetelin.

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Työterveyshuolto

Työntekijöiden on hyvä saada huolehtia terveydentilastaan. Meillä kaikilla työntekijöillämme on työsuhteen alkamisesta asti käytössä työterveyshuolto. On helppoa tehdä töitä, kun tietää, että sairauden ilmetessä on selvää, mihin voi mennä hoidattamaan itsensä työkuntoon. Työskentely vajaakuntoisena on työturvallisuusriski. Työterveyshuolto on myös lain mukaan järjestettävä työntekijöille. Haluamme toimia työntekijöidemme etua ajatellen sekä lakipykälien mukaisesti.

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Ilman karenssia

Henkilöstöpalvelualalla on totuttu toimintamalliin, jossa työntekijän on hankalaa työllistyä vuokrasuhteen kautta vakituiseen työhön. Halusimme poistaa kaikki esteet sille, että työntekijä pääsee urallaan eteenpäin. On meille kunnia-asia, kun työntekijämme pääsee työuralla eteenpäin ja asiakkaamme voi itse tehdä omia ratkaisuja, jotka edistävät liiketoimintaa. Siksi emme käytä karenssiaikoja vakinaistamisessa vaan annamme työntekijämme ja työnantajien keskenään päättää omasta tulevaisuudestaan. Emme halua olla jarruttamassa pitkäaikaista työllistämistä.

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Liikunta-aktiviteetit

Olemme luoneet henkilöstöpalvelualalle työpaikan, jossa vuokratyöntekijä tuntee työskentelevänsä oikeassa työpaikassa. Tähän tunteeseen vaikuttaa oleellisesti yhteisöllisyys. Haluamme luoda yhteisöllisyyden tunnetta työntekijöidemme välille ja sen takia järjestämme muutaman viikon välein yhteisiä liikunta-aktiviteetteja. Monipuolinen liikunta edistää tehokkaasti myös työhyvinvointia ja tältä osin olemme halunneet antaa panoksemme paremman työhyvinvoinnin puolesta. Liikunta-aktiviteettimme ovat suosittua ajanvietettä työntekijöidemme keskuudessa. Järjestämme työntekijöillemme mm. kiipeilyä, uintivuoroja, kuntosalivuoroja, laskeutumisharjoituksia ja keilaamista.

 

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Työvaatteet ja -varusteet

Työvaatetus ja -varustus vaikuttaa oleellisesti työssä viihtyvyyteen ja osaltaan työturvallisuuteen. Annamme kaikille työntekijöillemme työsuhteen alussa laajan työvarustepakkauksen. Pakkaukseen kuuluvat hyvälaatuiset, standardit täyttävät työvaatteet sekä perus käsityökalut. Pakkauksen sisältö on rakennettu työntekijöidemme mielipiteet huomioiden. Järjestämme tarvittaessa sähköisiä työkaluja työntekijän käyttöön, työtehtävän niin vaatiessa. Tarkempi työvaate-erittely näkyy oheisessa kuvassa.

 

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Turvakortit

Työmaalla työskentely vaatii voimassaolevia turvallisuuskortteja. Korttien määrä vaihtelee työtehtävän mukaan. Järjestämme työntekijöillemme tarvittaessa turvakorttikoulutuksia. Huolehdimme siitä, ettei turvakorttisi pääse vanhenemaan. Korttien voimassaolon vanhentuessa järjestämme mahdollisuuden uusia kortin voimassaolon. Täten varmistamme, että meidän työntekijämme ovat aina ajantasaisesti koulutettuja työturvallisuusasioissa.

 

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Vastuullinen työnantaja

Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) jäsenyritys. Jäsenyytemme velvoittaa meitä toimimaan yleisten sopimusehtojen mukaisesti noudattaen eri alojen työehtosopimuksia. Kannamme vastuumme ylpeänä ja haluamme toimia vastuullisesti lakiasetusten lisäksi myös eettisesti. Emme hyväksy minkäänlaista epärehellistä toimintaa työntekijöiltämme, asiakkailtamme emmekä myöskään itseltämme.

Kuulumme Luotettava kumppani -ohjelmaan. Ohjelmassa pysyminen vaatii, että asiat hoidetaan lakien mukaisesti eikä epäkohtia toiminnassa hyväksytä.

Kannamme myös yhteiskunnallista vastuuta. Työllistämme useita satoja työntekijöitä ja tiedostamme oman vastuumme työnantajana. Haluamme olla edistämässä työllisyyttä ja olla rakentamassa parempaa työelämää. 

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Ammattitaito

Motivaatio pelkästään ei aina riitä siihen, että työt tulisi tehtyä hyvin. Meillä keskitytään siihen, että ammattitaito työntekijän ja työtehtävän välillä kohtaisi mahdollisimman hyvin. Käytämme aikaamme siihen, että tiedämme oikeasti työntekijöidemme osaamistason. Ymmärrämme sen, että tietyt työtehtävät vaativat juuri tietynlaista ammattitaitoa. Tähän hyvän lähtökohdan antaa se, että toimihenkilöporukkamme ovat kaikki rakennustaustan omaavia henkilöitä. Osaamme ottaa huomioon työmaalla vaadittavat asiat paremmin, kun olemme myös itse olleet työmaalla töissä. Asiakkaamme arvostavat meidän toimihenkilöiden ammattitaidon korkealle tasolle.

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Värväämö Mobiili

Kehitimme työmaatarpeet huomioiden yhdessä asiakkaidemme kanssa Mobiili-sovelluksen helpottamaan työmaiden arkea. Mobiilissa pystyt asiakkaanamme seuraamaan ajan tasaisesti työmaallasi tehtyjä tunteja, hyväksymään tuntikirjauksia, etsimään ja tilaamaan juuri sinulle suositeltuja työntekijöitämme työmaallesi töihin, seuraamaan työmaasi historiaa, suunnittelemaan etukäteen henkilöstöresursseja. Voit myös tarkkailla yrityksesi muiden työmaiden henkilöstöresursseja ja vaihtaa palautteita työntekijöistämme. Mobiilia kehitämme jatkuvasti, yhdessä asiakkaidemme kanssa. Voisiko ulkopuolisen henkilöstön hallinta olla sujuvampaa?

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Motivoituneet työntekijät

Motivaatio on suurin yksittäinen tekijä työn sujumisen kannalta, ja siksi motivoitunut henkilöstö on jokaisen työnantajan unelma. Kaikki ymmärrämme sen, että työntekijöiden motivaatio vaikuttaa oleellisesti liiketoimintamme sujumiseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme motivoituneita työntekijöitä helpottamaan työmaa-arjen sujumista. Me huolehdimme siitä, että oikein motivoituneet työntekijät ovat käytettävissä silloin, kun asiakkaamme heitä tarvitsevat. Asiakkaanamme saat keskittyä oman liiketoimintasi ja työmaasi pyörittämiseen.

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Hyvä palvelu

Hyvän palvelun määrittäminen on usein vaikeaa. Meillä palvelun laadusta pidetään huolta. Uskomme, että silloin kun pidämme sen mitä lupaamme, olemme vahvoilla. Edistämme asiakkaidemme kanssa vahvaa kumppanuutta ja se helpottaa palvelun laadun ylläpitämistä. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaidemme liiketoiminnasta, tarpeista ja käytännöistä. Olemme valmiita muokkaamaan toimintaamme niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee asiakkaitamme yksilöllisesti. Emme ole kangistuneet kaavoihin nyt emmekä tulevaisuudessa. Ymmärrämme sen, että vahva kumppanuus on ainut kaikkia osapuolia tyydyttävä tapa toimia henkilöstöpalvelualalla. Toimimme asiakkaidemme kanssa avoimesti, olipa tilanne mikä tahansa. Palveluamme ohjaa vahvasti ajatus: Avoimesti paras – mitä sitä peittelemään.

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Vuoropuhelu työmaan kanssa

Työmailla on ollut helppoa luottaa siihen, että toiminta meidän kanssamme on mutkatonta. Toimitamme työmaalle asiaankuuluvat dokumentit etukäteen ennen kuin työntekijä aloittaa työskentelyn. Tietokortista selviää kaikki oleellinen tieto, jota työmaalla työntekijöistä tarvitsee. Lisäksi huolehdimme kaikille työntekijöillemme valttikortin. Hoidamme Tilaajavastuu -velvoitteemme ja toimitamme aina tilausvahvistuksen yhteydessä työn tilaajalle ajan tasalla olevan Tilaajavastuuraporttimme. Olemme vastuullinen toimija niin lain puitteissa kuin työntekijöiden työhyvinvoinnin osalta. Järjestämme asiat niin, että työmaalla ylimääräinen selvittelytyö jää pois ja alusta asti voidaan keskittyä oleelliseen, työn tekemiseen.

VÄRVÄÄMÖ - RAKENTAJIEN VÄRVÄYSTOIMISTO

You have Successfully Subscribed!

Työterveyshuolto